Klassieke homeopathie

Klassieke homeopathie haalt het beste uit jezelf!

Een nieuwe geneesmethode
Er zijn een heleboel manieren om met ziekte en gezondheid om te gaan. Iedere tijd en iedere cultuur kent zo zijn eigen benadering. De klassieke homeopathie is een geneesmethode die zich op dit moment in snel tempo over de hele wereld verspreidt. Misschien is het een geneesmethode die ook jou zal aanspreken.
Bijvoorbeeld omdat je er van overtuigd bent dat iemand pas echt beter kan worden als de oorzaak wordt aangepakt. Of omdat je langzamerhand de beperkingen van de techniek bent gaan inzien en kiest voor een meer menselijke benadering. Of omdat je op een meer natuurlijke manier met jezelf of je kinderen wilt omgaan. Uit respect voor de natuur, uit respect voor de aarde, uit respect voor elkaar. Je staat daarin niet alleen. Het is een behoefte die bij veel mensen leeft. Daarom is de klassieke homeopathie bij uitstek een geneesmethode van deze tijd.

Een menselijke benadering
Stel, je hebt migraine, maagpijn, CARA of reumatische klachten. Of misschien heb je wel nergens concreet pijn, maar voel je je gewoon niet optimaal: je bent voortdurend moe, nerveus, gejaagd, angstig of depressief. Kortom, je leven, je werk, je omgeving, geeft je niet wat je er van verwacht.
Het bijzondere van de homeopathische aanpak is dat deze klachten niet worden weggedrukt door bijvoorbeeld pijnbestrijding of kalmerende middelen. In de homeopathie wordt er vanuit gegaan dat iedere klacht, of deze nu lichamelijk of geestelijk van aard is, altijd een oorzaak heeft.
Als je aan deze oorzaak voorbij gaat en klachten probeert te onderdrukken, lukt dat soms een tijdje maar het probleem wordt er niet echt mee opgelost. Integendeel, dikwijls raak je steeds verder af van een optimale gezondheid, van datgene wat je zou kunnen zijn: iemand die op een creatieve manier zin geeft aan het leven, de moeilijkheden durft aan te pakken, voldoende energie heeft en gewoon lekker in zijn vel zit.

Energie is de basis
In de homeopathie gaan we er vanuit dat tastbare en zichtbare ziektesymptomen het eindproduct vormen van een - soms lang - proces. Aan de basis van zo'n proces staat altijd een verstoorde levensenergie. Het is deze energie die de homeopathie probeert te herstellen. Als iemands levensenergie verstoord is, is dat niet rechtstreeks via lichamelijk onderzoek waar te nemen.
Maar de gevolgen die vroeger of later ontstaan, in de vorm van symptomen, zijn dat wel! Daarom probeert de klassiek homeopaat zoveel mogelijk symptomen van een patiënt te weten te komen. Hij beperkt zich dus niet tot het eindproduct: de niersteen, het eczeem of migraine.
Zo zal een bepaalde CARA-patiënt natuurlijk zijn benauwdheid als hoofdklacht noemen. Maar bij doorvragen kan de homeopaat bij deze specifieke patiënt bijvoorbeeld ook noteren: hoofdpijn bij het rijden in koude wind, slapeloosheid tussen 2 en 4 uur 's nachts, een verergering van de benauwdheid rond deze tijd, zwelling van de oogleden, angst voor ziekte, een overdreven verlangen naar zoetigheid enzovoort, enzovoort. Dat zijn allemaal belangrijke uitingen die de patiënt karakteriseren. Het zijn deze symptomen die het individuele homeopatisch middel voor iemand bepalen.

Iedereen is uniek
Lijken de klachten van alle patiënten met dezelfde ziekte op het eerste gezicht dus min of meer hetzelfde, de homeopaat kijkt verder en zoekt naar een individueel beeld van de patiënt. Als dit beeld duidelijk is, dan past hier een specifiek homeopatisch middel bij. Dit is de reden dat tien patiënten met dezelfde aandoening van een klassiek homeopaat allemaal een ander middel kunnen krijgen. In het eerste consult, dat wel anderhalf uur kan duren, zal de klassiek homeopaat dan ook proberen zich een totaalbeeld te vormen van de lichamelijke en psychische klachten, de leefgewoonten en de persoonlijkheid. Alleen op deze wijze kan een middel gevonden worden dat de gehele persoon in evenwicht brengt. Als dat lukt, is de bron, de voedingsbodem voor het ontstaan van klachten opgeheven. Deze zullen dan ook, mits er in het verleden geen onherstelbare schade aan het organisme is ontstaan, geleidelijk verdwijnen.

Genezen doe je zelf
Voor iemand die misschien al jaren heeft moeten leven met bepaalde klachten, klinkt dit misschien ongeloofwaardig. Gebeuren er dan wonderen in de homeopathie? Ja en nee!
Nee, omdat je echt niet hoeft te verwachten dat je binnen enkele weken van een aandoening af bent die al vele jaren bestaat.
Ja, omdat door verbetering van iemands algehele energie, het zelfgenezend vermogen wordt gestimuleerd. Dit zelfgenezend vermogen is een wonderlijk werkend mechanisme dat normaal gesproken zonder hulp van buitenaf mensen weer beter maakt. Bijvoorbeeld bij een diepe wond, die zich keurig herstelt zonder dat je er naar hoeft om te kijken. Of bij het koortsproces dat de verspreiding van virussen bemoeilijkt en sommige afweerstoffen geweldig doet toenemen. Door allerlei oorzaken kan dit zelfgenezend vermogen echter verzwakt zijn. Met name bij chronische aandoeningen lukt het dan niet meer om zonder hulp van je klachten af te komen. Het homeopatische middel kan in dat geval te hulp schieten. Het stimuleert en versterkt het zelfgenezend vermogen. De natuur (je eigen natuur!) doet de rest.

Klassieke homeopathie, juist voor kinderen

Het zieke kind
Ieder kind kan wel eens ziek worden. Lang niet altijd is het nodig om op zo'n moment medicijnen te geven. Gelukkig maar want veel ouders hebben een gevoelsmatige weerstand tegen het gebruik van medicijnen bij (jonge) kinderen.
Deze weerstand is begrijpelijk. Medicijnen kunnen immers schadelijke bijwerkingen hebben. Alleen, hoe weet je als ouder wat in zo'n situatie nu echt de beste aanpak voor je kind is?
De eerste weg bij klachten die niet vanzelf overgaan is meestal de huisarts. De huisarts is immers de "poortwachter" van de gezondheidszorg. Met haar of hem kun je overleggen of het verantwoord is om af te wachten of dat het beter is om medicijnen te geven. Als het advies "medicatie" luidt, dan heeft de huisarts de keus uit reguliere medicijnen, zoals antibiotica (bij koorts), hormoonzalven (bij huidklachten), inhalators (bij CARA-klachten).
Naast de reguliere aanpak zijn er tegenwoordig ook andere mogelijkheden om kinderen met klachten te behandelen. Een hele goede en natuurlijke mogelijkheid is de klassieke homeopathie. Het is een zachte maar effectieve geneesmethode, bijna altijd zonder vervelende bijwerkingen. Een geneesmethode dus die bij uitstek geschikt is voor kinderen.

Huisarts of Homeopaat?
Een enkele keer heeft een huisarts zelf een gedegen studie in de homeopathie gevolgd: zij of hij kan dan ook bij serieuze klachten (CARA, allergie, gedragsproblemen) enzovoort) zelf een advies geven voor een te gebruiken homeopathisch middel. Een steeds grote groep huisartsen heeft zicht door middel van een korte cursus enigszins vertrouwd gemaakt met homeopathie. Deze huisartsen kunnen bij kleinere aandoeningen, zoals het doorkomen van de tanden, diarree enzovoort een homeopatisch middel voorschrijven.
Omdat zij niet zijn opgeleid om ernstige klachten homeopatisch te behandelen, zullen zij je op verzoek graag doorverwijzen naar een professioneel klassiek homeopaat. Deze laatste is een homeopaat die staat geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH). Hier kan de mogelijkheid tot een andere aanpak besproken worden. En als het nodig is, overlegt de professionele NVKH-homeopaat met de huisarts.
Een goede samenwerking is immers in het belang van je kind!

Wat doet de klassiek homeopaat?
De klassiek homeopaat zal in bijna alle gevallen kiezen voor een "totaal-aanpak". Dat betekent dat een klacht niet als een op zich zelf staand verschijnsel wordt beschouwd maar als een onderdeel van een samenhangend proces. Men spreekt ook wel van een "constitutiebehandeling". Dat wil zeggen dat geprobeerd wordt de algemene gesteldheid van het kind te verbeteren. De weerstand tegen allerlei ziekte-invloeden wordt hierdoor groter en het kind zal minder snel klachten krijgen. Vanzelfsprekend betekent zo'n aanpak dat niet volstaan kan worden met een consult van 15 minuten. In het algemeen word je uitgenodigd om zo uitgebreid mogelijk over je kind te komen praten.
Niet alleen over de feitelijke klacht van het moment maar ook over klachten die zich eerder voordeden, bijkomende klachten, het eet- en slaapgedrag, de algemene energie, de gevoeligheid voor bepaalde (voedings)stoffen en het karakter met eventuele gedragsproblemen. Ook problemen van de moeder tijdens de zwangerschap en de ziekten in de familie, komen aan de orde. Het zal niet verbazen dat er dikwijls wel anderhalf uur gepraat wordt voor de homeopaat het "plaatje rond heeft". Dikwijls zal de professionele homeopaat nog tijd nodig hebben om een goede analyse van de situatie te maken en een homeopatisch middel voor te schrijven. In sommige gevallen komt een advies hiervoor onmiddellijk na afloop van het consult.

Welke mogelijkheden heeft de klassieke homeopathie?
Soms wordt nog gedacht dat homeopathie een geneesmeethode is voor oppervlakkige aandoeningen. Dit is echter een groot misverstand! De klassiek homeopathie is een ingrijpende geneeswijze, mits ze op een deskundige wijze wordt toegepast. Het is niet te doen om een lijst van aandoeningen te geven die met klassieke homeopathie te behandelen zijn. Een paar voorbeelden van veel voorkomende aandoeningen die in het algemeen goed reageren op een klassiek homeopatische behandeling zijn: koemelkallergie (en andere allergieen), darmkrampjes, terugkerende oorontstekingen, chronische verkoudheid, slaapproblemen, huidproblemen, CARA, moeheid, algemene groei- en ontwikkellingsstoornissen, hoofdpijn bij schoolgaande kinderen enzovoort.
Daarnaast - en dat is misschien wel het meest bijzondere van de klassieke homeopathie - is er een gunstige invloed op veel emotionele problemen. Het driftige kind, het hyperactieve kind, het angstige kind, het onzekere kind: een serieuze homeopatische aanpak kan het leven van het kind ( en van de ouders...) een stuk prettiger maken.
Denk er wel aan dat ook met homeopathie de klachten in de regel niet van de ene op de andere dag verdwijnen.
In acute situaties (oorpijn e.d.) kan er binnen enkele minuten verbetering optreden maar voor diepere klachten zijn er meer maanden van behandeling nodig.

Zoals gezegd is er bij de klassieke homeopathie altijd sprake van een totaalaanpak. Een goede reactie op een homeopatisch middel betekent dan ook een verbetering op meerdere fronten. Niet alleen verdwijnt bijvoorbeeld het eczeem maar het kind wordt rustiger en slaapt beter. Niet alleen is het kind minder benauwd maar het eet beter en heeft meer energie. De weerstand wordt groter en emotioneel gezien lijkt het kind alles beter aan te kunnen. Het zit lekkerder in zijn vel.

Maar wel een deskundige!
Als je een oplossing wilt voor serieuze klachten, dan is het belangrijk dat je het probleem ook serieus aanpakt. Met homeopathie is het wat dat betreft een beetje als met voetballen: iedereen heeft er verstand van maar weinigen kunnen er wat van. Dat heeft tot gevolg dat sommige mensen maandenlang zelf homeopatische middelen uitproberen zonder resultaat. Het is daarom effectiever om een afspraak te maken bij een professioneel homeopaat, aangesloten bij en gecontroleerd door de beroepsorganisatie.
De professioneel klassiek homeopaat heeft een opleiding van minstens vijf jaar gevolgd en voldoet aan allerlei eisen wat betreft, praktijkvoering, tarieven, ethiek, overleg met de huisarts, tuchtrecht, klachten regeling, nascholing enzovoort.